Pada 4 Novemer 2022, jam 2.30 petang, Galeri Teresian telah dikunjungi oleh Presiden of Sarawak Heritage Society, James P. Yong Shoon Loi dan Tan Sri Datuk Amar Leo Moggie Anak Irok serta isteri. Kunjungan ini telah diketuai oleh Encik Zamahari bin Jepon, Puan Cecelia Foo, Puan Kiew, Puan Izzati, Cik Susie Anak Matthew Ain, Puan Junita Anak Sapu, Puan Magdallene Ogahku dan Encik Hamidi. Tidak dilupakan juga pertolongan ikhlas daripada Ketua Pengawas, Cik Ammeline Lucille Bong dan Timbalan Ketua Pengawas 2, Cik Aviena Nyain Jinap.

Gambar bersama Presiden of Sarawak Heritage Society, James P. Yong Shoon Loi dan Tan Sri Datuk Amar Leo Moggie Anak Irok serta isteri.
Encik Zamahari bin Jepon sedang mengetuai kunjungan Presiden of Sarawak Heritage Society, James P. Yong Shoon Loi dan Tan Sri Datuk Amar Leo Moggie Anak Irok serta isteri.
Presiden of Sarawak Heritage Society, James P. Yong Shoon Loi dan Tan Sri Datuk Amar Leo Moggie Anak Irok serta isteri sedang melawati ke dalam Galeri Teresian.

Akhir kata, kunjungan ini amatlah bermakna kepada pihak sekolah kerana ia telah menunjukkan rasa lebih penghargaan terhadap sejarah sekolah. Kami amat mengalu-alukan kunjungan Presiden of Sarawak Heritage Society, James P. Yong Shoon Loi dan Tan Sri Datuk Amar Leo Moggie Anak Irok serta isteri pada hari tersebut dan berharap agar mereka berpuas hati dengan kunjungan ini.

Amare Et Servire,

Abigail Dundon

4 Joy of 2022/23